Cookies

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 

Privatlivspolitik

TRISTAD ApS

(”Virksomheden”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Virksomheden er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Virksomheden behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Tristad ApS
CVR-nummer 43174142
Søndergade 23B, 1. tv, 7100 Vejle
Telefonnummer: 9392 0273
Mail: tristad@tristad.dk

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med køb og salg af ejendom samt leje eller udlejning af ejendom, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige købere/lejere og sælgere/udlejere, tilmelding til Virksomhedens køberkartotek, bekræftelse på at blive kontaktet af Virksomheden vedrørende en ejendom samt i forbindelse med vurdering af ejendomme eller såfremt du indgår et samarbejde med Virksomheden eller du besøger Virksomhedens hjemmeside, har Virksomheden i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Personnummer/CPR-nr.
  • CVR-nr.
  • Kontonummer
  • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
  • Økonomiske oplysninger
  • Oplysninger om statsborgerskab
  • Oplysninger om din/dit selskabs ejendom/ejendomme, herunder billeder til salgsmateriale
  • Cookies/IP-adresse

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).

Virksomhedens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Virksomheden har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne udleje ejendomme, vurdere lejere, besvare henvendelser fra lejere samt gennemføre ejendomshandler, vurdere kunders ejendomme, finde ejendomme til kunder, besvare kundehenvendelser samt tilmelde kunder til køberkartoteket. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Virksomheden i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, herunder dit CPR.nr., jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Virksomhedens behandlingsgrundlag for behandling af oplysninger om dit statsborgerskab, udspringer af nødvendigheden heraf ved tinglysning af ejendomme, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, herunder erhvervelseslovens § 1, stk. 1. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med udfærdigelse af købsaftaler og lejekontrakter m.v., jfr. artikel 6 (1) (b) i persondataforordningen (opfyldelse af en kontrakt). Virksomheden behandler dit CPR.nr. ved digital signering, når der skal indgås en købsaftale/lejekontrakt, hvis du har givet samtykke hertil, jfr. artikel 6 (1) (a) i persondataforordningen samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Derudover har Virksomheden en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at foretage vurdering af din kreditværdighed, når der skal indgås en lejekontrakt.

Virksomheden kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr. eller CVR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

I forbindelse med at du besøger Virksomhedens hjemmeside og accepterer cookies behandler Virksomheden din IP-adresse. Virksomheden anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger Virksomheden cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. Virksomheden behandler kortvarigt din IP-adresse, når Virksomheden anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med Virksomhedens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering, herunder Google. Virksomheden har med baggrund heri en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til Virksomhedens cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

Såfremt du indgår i et samarbejde med Virksomheden, har Virksomheden en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også modtage oplysningerne fra udlejer/sælger.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Virksomheden. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, sagens parter, andre mæglere og rådgivere (f.eks. advokater). Dit CPR-nr. eller CVR-nr. samt oplysninger om dit statsborgerskab vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning.

Virksomheden videregiver resultatet af din kreditvurdering til udlejer, såfremt det er nødvendigt. Derudover videregiver Virksomheden dit CPR.nr. til sælger, sælgers advokat eller sælgers rådgivere i forbindelse med berigtigelse af handlen (tinglysning), hvis du har givet samtykke hertil, jfr. artikel 6 (1) (a) i persondataforordningen samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Virksomhedens behandling af din sag.

I forbindelse med oprettelse og behandling af din sag i Virksomhedens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Legaltech og Microsoft.

Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til mulige købere, kreditforeninger, banker, ejendomsadministratorer, forsyningsselskaber, grafikere og tekstforfattere.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Virksomheden har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Virksomheden en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Virksomhedens behandling af dine

oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil Virksomheden ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Virksomheden ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: tristad@tristad.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med vil blive opbevaret forsvarligt i 2 år fra sagen er arkiveret. Personoplysningerne i forbindelse med udlejning og køb og salg af ejendomme vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager. Dine oplysninger kan i visse tilfælde blive opbevaret i op til 30 år, af hensyn til eventuelle ansvarssager, såfremt en ejendom måtte være forurenet.

Oplysninger om mulige lejere: Såfremt der ikke indgås en lejekontrakt, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).

Oplysninger om mulige udlejere/developer/kunder: Hvis der ikke har været dialog vedr. udlejning af deres projekter, slettes oplysningerne efter 12 måneder.

Oplysninger om mulige købere: Såfremt der ikke indgås en købsaftale, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app), hvis ikke der gives tilsagn om forlængelse. Oplysninger om mulige sælgere: Såfremt der ikke har været dialog vedr. salg i 12 måneder, slettes oplysningerne 1 år efter sidste aktivitet.

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

Personoplysninger om samarbejdspartnere/kunder opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt/ vores salær og evt. udlæg er afregnet.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, som du finder på www.datatilsynet.dk.